دانلود

تأثیر فرهنگ بر عملکرد سازمانها

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

بررسی ساختارهای پیچیده

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

استراتژی منابع انسانی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

سیر تحول تئوریهای مدیریت منابع انسانی

نویسنده:ملیکه بهشتی فر (phd)
برای مشاهده مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.