جامعه پذیری و ....

Today, managers consider several strategies for improving their employee performance. One strategy
is to implement socialization for newcomers. The aim of socialization is to teach the organization’s
values, norms, and special behavior patterns to newcomers. It is important for individuals to learn and
demonstrate the behavior that is desirable for the organization. Despite necessary performance
improvement for banks’ survival, many Iranian Banks do not seriously consider socialization as a factor
for improving performance. This study surveyed organizational socialization and its relationship to
employee performance in banks and financial and credit institutions of Kerman City in Iran. This study
used descriptive methods, with sort correlation. The statistical population consisted of two groups. The
first group comprised 122 employees of the banks with two years’ seniority. The second group was
managers of each employee who conduct performance evaluations. Two questionnaires were used to
collect data. The first evaluated organizational socialization and the second evaluated employee
performance. Findings show that there is a meaningful relationship between organizational
socialization and employee performance. Also, there is a meaningful relationship between elementary
rationalization and introduction and employees’ familiarity with organizational culture and employee
performance. Due to environmental competition, issues such as service quality, customer satisfaction,
and service delivery in the banking industry should improve. To improve, successful organizations
design and implement vital plans such as socialization for newcomers. Although socialization is a
continuous and ongoing process, it is suggested that bank managers perform socialization at all levels
of the organization and for all employees, especially those with high seniority.

ارسال دیدگاه

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.