کتاب سازمان های یادگیرنده

پيشگفتار

تحولات و دگرگوني هايي دنياي امروز به دليل آموزش و يادگيري مي باشد . بدون ش ك اهميت

يادگيري دررشد آدمي، بسي فراترازچشم انداز انديشه هاي اوست . از آنجائيكه محيط زندگي آدمي

همواره درمعرض تغيير وتحول است، وي براي غلبه براين دگرگوني ها ناچار است ياد بگيرد. گفته شده

است انسان هايي كه يادگيري را متوق ف مي كنند زند گي را متوق ف مي سازند . اين امر در سازما ن ها نيز

صادق است.

سازمان هاي امروزي با ساختارهاي سنتي توان و انعطاف لازم براي همسويي با تغييرات پيراموني ناشي

از جهاني شدن و پيچيدگي هاي ناشي از آن را ندار ند و براي بقاء خود ناچارند تغيير ساختار دهند يا

خود را به ابزارهايي مجهز كنند تا توان مقابله با تحولات جهاني را به دست آورند . يكي از مهمترين

اين ابزارها، نهادينه كردن فرآيند يادگيري در سازمان و ايجاد "سازمان يادگيرنده " است. پيتر دراكر

معتقد است كه كليد موفّقيت هاي سازماني دانش است زيرا ارزش از طريق نوآوري و توليد ايجاد

مي شود و هر دو در گرو به كارگيري دانش است . از همين روست كه از دهه 1990 ، يادگيري به

مثابه توانمندي معطوف به پيشرفت مطرح شده است.

يادگيري سازماني جزئي از سازمان محسوب مي شود در حالي كه سازمان يادگيرنده يك نوع سازمان

است. سازمان هاي مطلوب سازمان هاي يادگيرنده خواهند بود. اين سازمان ها فرصت هايي را براي

اعمال مسئوليت بوجود مي آورند، از تجرب هها مي آموزند، ريسك م يپذيرند و از نتايج حاصله و

درس هاي آموخته شده، احساس رضايت مي كنند. فلسفه وجودي چنين سازمان هايي اين است در

موقعيت هايي كه تغيير و تحولات محيطي سريع مي باشد، از انعطاف پذيري و انطباق پذيري بيشتري

برخوردار هستند و درعرصه رقابت از ديگران برتري خواهند جست. از اين روست كه سازمان ها براي

مواجه شدن با چنين موقعيت هايي نياز به اين درك دارند كه چگونه از تعهد و صلاحيت هاي افراد

١

براي يادگيري در همه سطوح سازمان بهره برداري كنند. سازمان هايي كه بطور مستمر توانايي و

ظرفيت خود را توسعه مي دهند، براي خلق آينده مستلزم انتقال فكر و انديشه در بين اعضاي سازمان

مي باشند. از ديدگاه پيتر سنگه، يادگيري افراد را براي خلاقيت توانا مي سازد بنابراين براي سازمان

يادگيرنده پايداري و بقاء در صحنه كافي نيست. در چنين سازماني، يادگيري دغدغه همگاني و

هميشگي است و شعار آن تواضع در يادگيري و سخاوت در آموزش مي باشد. ارزش اصلي سازمان

يادگيرنده همانا حل مسأله است. كاركنان و اعضاي سازمان مسأله ها را حل مي كنند و اين

نشان دهنده آن است كه آنها براي تأمين نيازهاي مشتري آنچه را كه در توان دارند در مسيرهاي

منحصر به فرد بكار مي برند و بدين گونه سازمان از طريق شناسايي نيازهاي جديد و تامين آنها

مي كوشد به ميزان ارزش ها بيفزايد.

از اين روست كه امروزه مديريت صحيح منابع انساني آن چنان پراهميت شده است كه ساير مقولات

مديريتي در مراحل بعدي قرار گرفته اند و براي پرورش نيروي انساني، ايجاد شرايطي كه سازمان

يادگيرنده را رشد دهد يك ضرورت اساسي تلقي مي گردد. به همين دليل در عصر حاضر

سازمان هايي موفّق هستند كه همه كاركنان آن براي بالا بردن توانمندي خود بكوشند و وظيفه مدير

فراهم آوردن شرايط مناسب براي اين روند آموزشي است.

از آنجائيكه اين نوع سازمان ها عينيت چنداني در ايران ندارند، اين كتاب تلاش مي كند تا خط مشي

گذاران ، مديران، علاقمندان و دانشجويان رشته مديريت را با مفاهيم سازمان هاي يادگيرنده آشنا

سازد، چرا كه سازمان ها اينگونه مي توانند با تحولات و تغييرات رو به افزايش دنياي امروز رقابت

نمايند. مسلماً اظهار نظر و انتقادات انديشمندان و صاحبنظران اشكالات احتمالي را كاهش و با

بازنگري مجدد بر غناي مطالب كتاب خواهد افزود .

 

 

در صورت تمایل به مطالعه این کتاب ، از طریق این ایمیل با مولف تماس بگیرید

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.