کتاب برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

پیشگفتار
در دنیای امروزی، سرمایه انسانی یکی از مهمترین سرمایه های سازمانی است که  سرمایه گذاری برای این منابع در اولویت سازمان های موفق جهان قرار می گیرد. با توجه به اینکه سرمایه انسانی کمیاب است و نسخه دومی نمی توان برای آن تجویز کرد، لازم است نگرشی استراتژیک به این سرمایه ارزشمند داشت. در این راستا، لازم است برنامه ریزی مناسبی برای این منابع در نظر گرفت. با توجه به تاکید صاحبنظران منابع انسانی ، باید بر استراتژی برنامه ریزی نیروی انسانی  به عنوان وسیله ای که بطور مستقیم در تحقق اهداف سازمان نقش دارد ، توجه داشت. برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني فرايندي است درجهت برقراري اهداف منابع انساني و توسعه استراتژي هاي منابع انساني براي نيل به اهداف، سياستها ازطريق بسيج، توسعه و نگهداري منابع انساني. برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني نتيجه اش مديريت استراتژيك نيروي انساني است كه در آن چگونگي حفظ نيروي انساني (مزيت رقابتي) و نيز فرآيند تأمين نيرو (از داخل يا خارج سازمان) مورد توجه قرار مي گيرد.  بر اساس اين نظر، شيوه هاي عملي تأمين نيروي انساني هم از استراتژي نشأت مي گيرد و هم در فرآيند تدوين استراتژي تأثير گذار است.
این کتاب مشتمل بر هفت فصل است. در فصل اول، ماهیت سرمایه انسانی و مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم به مفاهیم استراتژی بصورت کلی می پردازد. فصل سوم شامل شناخت مفهوم برنامه ریزی استراتژیک است و فصل چهارم استراتژی های منابع انسانی را بررسی می کند. در فصل پنجم با برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی آشنا می شوید و فصل ششم مدیریت استراتژیک منابع انسانی بررسی می شود. نهایتا در فصل هفتم، زیرسیستم های نیروی انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد. محتوای این کتاب برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت مفید است.  مسلما اظهار نظر و انتقادات صاحبنظران و اندیشمندان ، اشکالات احتمالی را  کاهش داده و با بازنگری مجدد بر غنای مطالب کتاب خواهد افزود.

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.