کتاب توانمندسازی نیروی انسانی، با رویکردی به بهره وری نیروی انسانی و کیفیت خدمات

 

این کتاب در حال چاپ است............................
در سازمان های امروزی، توانمندسازی نیروی انسانی یکی از سرمایه گذاری های مهم برای موفقیت فردی و سازمانی محسوب می شود. توانمندسازی یعنی راه هایی که کارکنان بتوانند بدون مدیر، تصمیمات مستقلی اتخاذ کنند. از طریق توانمندکردن کارکنان می توان بهره وری و کیفیت خدمات را ارتقاء بخشید. بهره وری به مفهوم بیشتر کارکردن ، کاهش هزینه ها، کاهش کارکنان، کار اضافی برای مدیران و استخدام متخصصان نیست، بلکه مفهومی فراتر از این دارد. همچنین، کیفیت خدمات تلاشی مستمر برای بهبود مستمر فرآیندها، تولیدات، خدمات و همه فعالیت های سازمانی در جهت تأمین نیازهای مشتری یا ارباب رجوع است. یک ارتباط منطقی بین توانمندسازی، بهره وری و کیفیت خدمات وجود دارد.
این کتاب مشتمل بر سه فصل و دوازده بخش است. در فصل اول، توانمندسازی نیروی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد که شامل پنج بخش است. فصل دوم به مفاهیم بهره وری و بهره وری نیروی انسانی می پردازد که شامل چهار بخش می باشد. نهایتاً فصل سوم شامل بررسی کیفیت، کیفیت خدمات و مدیریت کیفیت جامع است که دربرگیرنده سه بخش می باشد. در این فصول ارتباط بین توانمندسازی، بهره وری و کیفیت خدمات نیز بررسی می شود. محتوای این کتاب می تواند برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت منابع انسانی مفید باشد. مسلماً اظهار نظر و انتقادات صاحبنظران و اندیشمندان ، اشکالات احتمالی را  کاهش داده و با بازنگری مجدد بر غنای مطالب کتاب خواهد افزود.
برای تهیه کتاب، از طریق ایمیل درخواست خود را اعلام فرمایید

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.