فرهنگ یادگیری سازمانی بر کیفیت خدمات

Learning is a relatively permanent change in behavior and learning potential, provided that
such changes occur on getting experience. Organizational learning occurs when information
is collected In order to produce and develop new facts, analysis and created a new vision and
make it through communication, education, dialogue and interaction with all levels of the
organization to move and the spread of information, communication, knowledge and quality
of decision making in the organization, and value of, commitment to learning and personal
development, creation and preservation of open space and qualified personal to be reliable.
Therefore, identification of factors influencing organizational learning culture is one of the
most important factors of employees' views on the quality of service. In this regard, this study
examines the relationship between culture and organizational learning, and service quality
employees. The population of this descriptive - correlation administrative staff consisted of
Kerman University of Medical Sciences. Total of 200 questionnaires distributed, 142
questionnaires were correctly completed testing using descriptive statistics: frequency,
percentage, mean, variance, and standard deviation were calculated. To examine the
relationship between organizational learning culture and quality of services, inferential
statistics, including Pearson correlation, analysis of variance and multiple regressions were
used simultaneously. Organizational learning culture, with an average overall score of 2.59
(the central point 5) is moderate. Maximum continuous learning related fields is (mean 2.90,
SD 0.77) and the lowest dimension of empowerment (mean 2.34, SD 1.13), respectively.
Respecting the quality of services provided (the perception) showed that organizational
learning culture and quality of services provided and significant positive correlation (P
<0.05, r = 0.24), which shows that this increase organizational learning culture employees
will increase their internal service quality.
Keywords: Organizational learning culture, Service quality, Servqual

فایل: 
 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.