توانمندی روانشناختی ...

Planning for the development of human resources and the design of empowerment plans of human
resources is one of the main solutions to reach sustainable development and globalization that the managers
of human resources have important role in it. There are some factors related to empowerment of the staffs
and these factors surely lead into the development of the organization. The aim of the current study is to
investigate the association between organizational factors and psychological empowerment of the
employees in Kerman University. This study was done by descriptive-correlation studies among all staffs of
Kerman University and stratified sampling was used for sample size. For data collection, two
questionnaires were used, one for organizational factors and the other for psychological empowerment of
the employees. After determining the validity and reliability of the questionnaires, 179 questionnaires were
distributed. Finally the collected data were analyzed by SPSS software. The data analysis regarding the
association between organizational factors and psychological empowerment via Pearson correlation
coefficient 0.586 and Spearman correlation coefficient 0.357 and Kendall’s correlation coefficient 0.550
showed that there is an association between these two variables. Also, the results showed that there is an
association between some factors such as organizational structure, competence analysis, access to resources,
rewarding system, goals setting and profession growth of the staffs and psychological empowerment in
universities. The results showed that some conditions should be provided in the organization in order that
the employees feel empowered. It is required that top authorities of university consider its importance and
necessity. Also, encourage the researchers to identify and prioritize good solutions for empowerment of the
experts.

فایل: 
 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.