تعارض بین فردی

Interpersonal conflict is conflict that occurs between two or more individuals that work together in groups or teams. This is a conflict that occurs between two or more individuals. Many individual differences lead to interpersonal conflict, including personalities, culture, attitudes, values, perceptions, and the other differences. Conflict arises due to a variety of factors. Individual differences in goals, expectations, values, proposed courses of action, and suggestions about how to best handle a situation are unavoidable. Moreover, identifying the factors which cause conflict in any organization is considered the main stage in the process of conflict management. The management of interpersonal conflict involves changes in the attitudes, behavior, and organization structure, so that the organizational members can work with each other effectively for attaining their individual and/or joint goals. The management of interpersonal conflict essentially involves teaching organizational members the styles of handling interpersonal conflict to deal with different situations effectively and setting up appropriate mechanisms so that unresolved issues are dealt with properly. The researcher recommends other scholars to identify the other factors of organizational conflict, such as identifying a list of factors causing intrapersonal conflict.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.