صفات مدیران و میزان موفقیت آنها

One of the problems being investigated about human behavior is the recognition of the influential traits on the behavior formation. We can recognize individual behavior through splitting up the behavioral patterns into some smaller units namely the traits. One of the results of the survey of traits in behavior form is individual success. Recognizing the successful managers` characteristics enables us to describe the effective patterns in society and specify the definite traits leading to desirable behaviors in organization. This study has applied the correlation method. The statistical population include of 68 top managers in Kerman public organizations. To collect the data 3 questionnaires pertaining to personality characteristics, motivation characteristics and managers’ successful and to analyze data used SPSS software. The questionnaires’ validity and reliability were assessed to be 0.93 and 0. 90. The findings of this study indicate the positive and significant relation between managers’ personality traits such as ingenuity, supervisory ability, self-confidence, decisiveness and maturity with their assessment of the successful criterion. Furthermore, the positive and significant relation between the managers’ motivational characteristics such as need for job achievement, need for self – actualization with their assessment. However, no significant relation has been noticed between managers’ personality traits such as intelligence, affiliation to personal and humane with their assessment of the successful criterion. No significant relation between motivational characteristics of managers such as need for power, need for Bonus and need for job – security with their assessment of the successful criterion has been discerned either. The managers who have a positive assessment about their successful share specific personality and motivational traits. It leads them to follow the definite desirable behaviors bringing about achievements in the organizations.

فایل: 
 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.