اعتماد عامل موفقیت...

Trust as a phenomenon is very abstract. Trust can be examined at deferent levels.Trust is the consequence or
positive impressions from mutual interactions.Trust in an organization stems from the behavior of direct
managers, as well as the organization’s leaders, but organizations with high trust are those where staff feels their
trust is reciprocated and that they are themselves trusted by their mangers. Organizational trust is defined as the
organization’s willingness, based upon its culture and communication behaviors in relationships and transactions,
to be appropriately vulnerable, based on the belief that another individual, group or organization is competent,
open and honest, concerned, reliable and identified with common goals, norms, and values.Trust may be classified
as basic, simple, blind, or authentic.It may be divided to calculus-based trust, knowledge-based trust and
identification-based trust.The literature review shows that trust creates added value in an organization. It effects on
the performance, the atmosphere of work, effectiveness, employee satisfaction and commitment.

فایل: 
 

اضافه کردن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

Plain text

  • تگ های HTML قابل قبول نمی باشد.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.